Ilusive Capture

Het vasthouden van een beeld door middel van fotografie. Het is zoals eerder gezegd de vergankelijkheid van beeld en herinnering tegengaan. Het beeld of de beeltenis wordt vastgehouden. Dit kan niet zomaar, er wordt een procedé op toegepast. Fotografie of film zijn er voorbeelden van. Door het beeld vast te leggen komt het los van de tijd maar ook van de ruimte. Het vastgelegde beeld kan immers meegenomen worden.

Voor de fotografie waren er ook al beelden door middel van reflectie. Zo was er het spiegelbeeld door middel van reflectie. Deze reflectie was echter even vluchtig als het origineel. Gebonden aan de tijd en de ruimte. Een voorbeeld daarvan was Narcissus, verliefd op zijn beeltenis in het water. Maar als hij van zijn plaats wil weggaan verliest hij zijn geliefde beeld. Wanhopig poogt hij het beeld vast te houden en grijpt er naar. Hij valt in het water en verdrinkt.

Narcissus staat symbool voor het verlangen naar het vasthouden van het beeld. De beeltenis die we zien in het water is captured in het verduurzaamde frame van geïmpregneerd hout. De handvatten staan symbool voor het vasthouden en het beheersbaar maken van het beeld, het los kunnen maken van tijd en ruimte.