Transcendent Perspective

De huidige Sint- Amelbergakerk in Bossuit (Avelgem) werd in 1857 opgetrokken naar een ontwerp van de Kortrijks architect P.N. Croquison. Ze verving toen een oude tweebeukige kerk, vermoedelijk met Romaanse kern. De kerktoren moest na de Eerste Wereldoorlog heropgebouwd worden. In 2008 werd de kerk, die niet beschermd is, onttrokken aan de eredienst. kerk van Bossuit is ook finalist voor de wedstrijd ‘Prima Plattelandsproject 2013’ van de organisatie Vlaams Ruraal Netwerk. Die promoot en stimuleert duurzame ontwikkeling op bedrijfs- of streekniveau, duurzaam beheer van openbare ruimte en duurzame maatschappelijke betrokkenheid. 

De kerk is ontdaan van haar dak en de vensters. En ze is ontwijd. Ze is dus op vele manieren haar bescherming verloren. De bescherming die haar vanuit het geloof toekwam, en ook de fysieke bescherming van een dak en vensters. Het ene kan symbool staan voor het andere. Ironisch genoeg is het wegnemen van die beschermingselementen gekaderd, zoals u hierboven kunt lezen, in een duurzaamheidsproject. De paradox van bescherming en vergankelijkheid zijn in deze kerk sterk vertegenwoordigd.

Het samenbrengen en spelen met de contouren van de kerk en een constructie in geïmpregneerd hout is de aanvang van het werk Transcendent Perspective. Met het hanteren van de camera kun je beide elementen uit hun eigenlijke perspectief halen. De grootte en grootsheid van kerk en constructie ontmoeten elkaar en strijden, elkaar uitdagend, om de bovenhand.

De houtconstructie alludeert naar een gebinte, maar verwijst evenzeer naar de balg van een fototoestel dat de al dan niet misleidende beelden vast kan leggen.