Lilith

Het werk Lilith heb ik in tegenstelling tot andere werken niet met geïmpregneerd hout uitgewerkt. Lilith dateert in de rol van vrouw naast Adam, immers van voor de vergankelijkheid. In het paradijs was geen vergankelijkheid en was het leven mooi en voor eeuwig.

Toch liggen het conflict tussen man en vrouw aan de basis van de vergankelijkheid.

Lilith wilde zich niet onderwerpen aan Adam en eiste (ook in seksueel opzicht) gelijke rechten. Zij wilde letterlijk niet de onderliggende partij zijn. Ze redeneerde dat zij gelijkwaardig was, en net als hij geschapen uit het slijk der aarde.

Vele jaren zijn voorbij en de positie van de vrouw tegenover de man laat ook vandaag nog veel inkt vloeien.

Lillith is afgebeeld in de klassieke orante houding. Zij kijkt evenwel niet in adoratie naar boven maar kijkt naar beneden. Ze straalt geen onderdanigheid uit, ze kijkt neutraal naar het hoopje zand aan haar voeten. De afbeelding van de naakte vrouw trekt de aandacht naar de V-vorm die haar vrouw zijn typeert. Het hoopje zand aan haar voeten heeft de vorm van een piramide. Chalice and blade, man en vrouw.  De verhouding tussen beide de kiem van vergankelijkheid.

Ze staat naakt en in bleke tinten afgebeeld. Het geeft haar een sereniteit en kwetsbaarheid maar ze staat er wel als een autonome beschouwende figuur.

Ik gebruikte natuurlijk hout voor dit werk. Hout waar de vergankelijkheid kan op inwerken.